Kategorier

byreklame.dk

NyhedsbrevProjektet.

Århus kommune ønsker i dialog med interesserede erhvervsdrivende at etablere et samarbejde der beror på at kommunens køretøjer stilles til rådighed som reklamemedie, inden for visse rammer.

Projektet beror på et ønske om at kommunen kan tilføre midler til det sociale arbejde, uden at det skal afstedfører beskæringer i de budgetter der allerede er lagt.

Her på siden illustreres muligheder og konceptgrundlaget og vi fremsender gerne vor introduktionsskrivelse eller tilmeldingsblanket, pr. brev eller pr. mail, så De i ro og mag kan forholde Dem til de nødvendige oplysninger. 

I al sin enkelthed kan en interesseret annoncør tilmelde sig ordningen for et år ad gangen, og kan derved brande sit koncept på et givent køretøjs sider. Disse køretøjer indeholdes af flere typer biler, der i dagligdagen bevæger sig rundt i lokalområdet, der derved er oplagte medier for den kørende synlige reklame, til en kontaktpris der aldrig er set før.

Der er i en vis grad mulighed for at vælge en bestemt bilmodel, et fagområde, eller i at få sit budskab ud i et givent lokalområde, inden for nogle afstukne rammer.

Dette medie kan med skyldig hensyntagen til kommunens design, kodeks, og ønske om at til- eller fravælge visse annoncører anvendes af alle typer virksomheder, institutioner, foreninger, og af privatpersoner.

De kan ved Deres deltagelse medvirke til at der tages yderligere hånd om en gruppe af borgere der vil være taknemmelige for støtten - og samtidig sikre Deres synliggørelse i den dagligdag der omgiver alle i kommunen.

http://www.aarhus.dk/da.aspx

// ]]>


Kontakt os

Vi har kontortid alle hverdage fra kl. 9.00 - 17.00

Telefon:64713346

Kontakt os
Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort