Kategorier

byreklame.dk

Nyhedsbrev

Århus kommune ønsker i dialog med interesserede erhvervsdrivende at etablere et samarbejde der beror på at kommunens køretøjer stilles til rådighed som reklamemedie, inden for visse rammer.

Århus kommune og Dansk Skilte Reklame Aps. samarbejder med det mål at forene kommune, borger og erhvervsliv i en storstilet kampagne, hvor kommunens bilpark stilles til rådighed for reklamer. 

Det forener ønsket om en vis indtjening, og en synliggørelse, der ikke er set før.

Projektet beror på et ønske om at kommunen kan tilføre midler til det sociale arbejde, uden at det skal afstedfører beskæringer i de budgetter der allerede er lagt.

I al sin enkelthed kan en interesseret annoncør tilmelde sig ordningen for et år ad gangen, og kan derved brande sit koncept på et givent køretøjs sider. Disse køretøjer indeholdes af flere typer biler, der i dagligdagen bevæger sig rundt i lokalområdet, der derved er oplagte medier for den kørende synlige reklame, til en kontaktpris der aldrig er set før.

Dette medie kan med skyldig hensyntagen til kommunens design, kodeks, og ønske om at til- eller fravælge visse annoncører anvendes af alle typer virksomheder, institutioner, foreninger, og af privatpersoner.

De kan ved Deres deltagelse medvirke til at der tages yderligere hånd om en gruppe af borgere der vil være taknemmelige for støtten - og samtidig sikre Deres synliggørelse i den dagligdag der omgiver alle i kommunen.

Se mere om emnet på vor hjemmeside.

Se mere på den forrige sidewww.danskskiltereklame.dk - alt i skilte og skiltningSe mere på den næste side

  - alt i skilte og skiltning.
www.danskskiltereklame.dk

http://www.aarhus.dk/da.aspx
Århus - i dialog med erhvervslivet.


Kontakt os

Vi har kontortid alle hverdage fra kl. 9.00 - 17.00

Telefon:64713346

Kontakt os
Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort