Kategorier

byreklame.dk

Nyhedsbrev

byreklame.dk er et afledt koncept der udspringer i vor skilteforretning, Dansk Skilte Reklame Aps, der er etableret i år 2000 som et tilbud og supplement til det bestående koncept i Dansk Erhvervsbeklædning Aps. 

Se mere om emnet på vor hjemmeside.

Udbuddet i Dansk Skilte Reklame beror på udvikling, produktion og levering af skilte, bannere, bildekorationer og facadeløsninger, som producent, med- og underleverandør, og som forhandler.

Vore leverandører er bredt dækket af danske og udenlandske, alle med hver sit speciale inden for feltet - og gearet til at dække små som store behov - individuelt. Vi arbejder derfor snævert sammen med markedets udbydere, hvilket skal forstås derhen at kunden medgiver et oplæg, hvorefter markedet undersøges og de optimale bud bearbejdes til kundens vurdering og endelige beslutning.

Dansk Skilte Reklame råder i dag over faciliteter der muliggør løsninger af enhver art, uagtet om det gælder det enkle skilt og streameren, eller når de store forkromede løsninger kræver at et projekt etableres fra grunden. Dansk Skilte Reklame magter opgaver i alle mængder - og bistår som logistisk enhed, også ved rådgivning i komplekse opgaver overalt i Danmark. Ved årsskiftet 2011 omdannedes konceptet til selskabsform, hvilket sikrede et fremtidigt generationsskifte og fungerer efterfølgende som en del af to juridisk adskilte selskaber med den fælles målsætning for øje: "Ingen opgave er for lille, få for store"..

Skilte- og tekstsystemer til bilen, butikken eller udstillingen og til brug på kontoret, i receptionen og ved andre krav til størst mulig synlighed, uanset om opgaven er baseret på et bestående grundlag eller om et projekt beror på nybyggeri. Vort arbejde sikre leverancer af små og større opgaver og vi arbejder landsdækkende ud fra de krav De som kunde stiller os i opgave. Konceptet beror på et stort kendskab til markedet, hvor vore konsulenter sikre de rette produkter leveret fra lager eller i produktion. Alle artikler kan leveres som standardløsninger eller i produktion efter opgave.

Vi arbejder lige så godt nationalt som internationalt og søger ved hver opgave at sikre en optimal løsning der er tilgodeser de krav De har, uanset om det er en enkeltopgave, eller om det er en løsning der kræver kombination af flere elementer. Alt kan leveres med print, tryk, folietilførsel eller med fræs og gravering, eller lys og lyd, afhængig af Deres budget og tidshorisont for opgavens løsning.

Her og på de relaterede sider illustrere vi hvad markedet har tilbudt igennem tiderne, med eksempler på hvad tidligere opgaver har afstedført og hvad der aktuelt kan være relevant for Dem og en opgave.

Vi står til rådighed, når De har behovet - uanset opgavens karakter, ad hoc eller på kontrakt.

Via vort værksted og med et væld af underleverandører i ind og udland, der er førende indenfor skilte- og tekstsystemer til bil, gade, væg, gulv, vindue og butik i alle brancher, fremlægger vi på de relaterede sider vort omfattende program, som kan give Dem inspiration til hvordan De skaber blikfang og genkendelse i gadebilledet - og hos Deres kunder.


Reproduktionsmateriale, film og montage, kan vi også stå for, det leveres efter tilbud og regning.
Alt kan normalt leveres i kontinuerlige mængder, ligesom dessiner og enheder fra forskellige leverandører kan mixes efter ønske.

Vi arbejder gerne på grundlag af en løs ide, hvor vi forestår alt, fra det grundlæggende design og arbejder også gerne ud fra en konkret opgave efter Deres fremsendte rentegtegnede filer.

Vort arbejdsgrundlag er inddelt i fire hovedgrupper, hvor vi er at betragte som producent, grossist, importør, samt som agent og forhandler. Grundlaget og arbejdsmetoderne afgøres af de krav De stiller til vort arbejde og til opgaven.

Enhver henvendelse bearbejdes med skyldig respekt til Deres ønsker og krav.

- www.bannergrossisten.dk omhandler vort koncept på produktioner, der leveres direkte fra produktion i udlandet. 

Produktionsmængden er ikke nødvendigvis afgørende og leveringstiden kan være 5 - 21 arbejdsdage, afhængig af Deres krav. Kvaliteten afgøres af Deres krav, men vore sædvanlige standarder danner udgangspunktet og enhver opgave kan leveres efter de internationale normer, bl.a. som brandhæmmede artikler. I al væsentlighed er bannergrossistens grundlag blot at sikre den bedste pris i forhold til markedets udbydere, baseret på de krav De må have til den enkelte opgave, til leveringstiden og til prisen. Alt kan lade sig gøre, men i dette koncept vil en vis mængde altid være afgørende for den gode pris, da leveringsomkostningerne kan være en væsentlig faktor.

Marketing og skiltning er lig med kommunikation med omverdenen, hvorfor synlighed og en funktio-el arbejdsgang er vigtig. Det kan kun sikres med et grundigt forarbejde. Om opgaven er at sikre en veldesignet skiltning, eller om den beror på løsning af en beklædningsopgave, skal resultatet opfattes posi-vt og medvirke til at skabe tryghed, hos brugeren og hos beskueren. Budskab, logo, farver og design skal passe til virksomhedens strategi; Alt fra medarbejdersammensætning til en bygnings arkitektur skal, hvis et budskab skal være optimalt, sikres sammenhæng. Med det mener vi, at der skal være sammen-æng mellem virksomhedens strategi og den visuelle identitet, som budskabet og skiltning er en del af - også selvom der kun er tale om den enkelte skjorte som personalet bære, kuglepennen der benyttes internt, eller om det gælder skilte og skiltning.

Alt dette er vort arbejdsgrundlag og vi indestår for at være med til at løse opgaven, hvis den bliver illustreret seriøst for os. Vi deltager gerne i alle faser, fra rådgivning til den færdige løsning. Vi har interne ressourcer der der kan bistå med alt fra design til et produktionsklart oplæg, hvor hensynet til Deres krav om kvalitet, budget og leveringstid medtages i den endelige opgave. I gennem årene har vi medvirket til løsninger for privatpersoner, private virksomheder, offentlige virksomheder, skoler og uddannelsesinstitutioner, butikker, centre, kultur- og idrætsanlæg og i kirker, på hotel- og konferencecentre og ved opgaver med erhvervshuse, parker og almennyttige boliger, ofte i samråd med bygherrer og arkitekter.

Erfaringsgrundlaget bygger på et utal af opgaver hvor løsningerne har været baseret på udbud, enkeltleverancer, produktionsopgaver og samhandel hvor fællesnævneren har været baseret på totalløsninger, hvor en kombination af flere forskelligartede artikler har været kravet for en leverance.  Bl.a. logobaseret produktion af arbejds- og profilbeklædning, brandet produktion af t-shirt, logoslik, ringbind, etiketter og skiltning, bl.a. elektronisk skiltning, infoskærme, elektronisk vejvisning, bilreklamer og indpakning.

Kerneområderne indenfor skiltning er i dag print - på medier og plader, i alle mål og mængder, wrapping, busreklame, udendørs skiltning, bl.a. facadeskilte, lysskilte, skiltepyloner, skiltestandere, parkerings-kilte, udhængsskilte, byggepladsskilte eller indendørs skiltning, heri også skiltesystemer, grafik og dekoration, fotoprint til væg og facade, sandblæste effekter på bl.a. glas, facadebannere, stilladsbannere og messeløsninger, eller alt det der kan karakteriseres med - "Alt i skilte og skiltning - produceret eller leveret efter Deres krav."

Dansk Erhvervsbeklædning blev i sin nuværende form etableret i 1988, og har rødder i Per Jakobsens uddannelse i handel med beklædning, der tog sit udgangspunkt i læretiden hos H C Andersen i Odense, sidst i 1960-erne. Dansk Erhvervsbeklædning har siden etableringen arbejdet på at tiltrække leverandører og samarbejdspartnere, der tilsammen kan udbyde det som forenings-, institutions- og arbejdsmarkedet har behov for i nuet - og på længere sigt. I dag er en stor del at segmentet målrettet på bl.a. reklamebureauer, og andre specifikke brancher, hvor samlede løsninger, der beror på selektiv vurdering og optimal ud-yttelse at alle ressourcer er en del af opgaven. Dansk Erhvervsbeklædning har siden 1994 haft til huse i egen ejendom i Korsvang Centret i Assens, hvor der rådes over et 156 kvm. stort showroom, med butik og kontor. I det daglige serviceres De af en stab af interne medarbejdere, samt et netværk af geografisk velplacerede konsulenter med hvert sit speciale, der fra kontoret og hjemmeadressen står til Deres rådighed efter aftale. Det gør Dansk Erhvervsbeklædning i stand til, som producent, agent, grossist eller for-handler, at levere beklædning i standard, eller efter opgave, fodtøj, sikkerhedsudstyr, rekvisitter, og papirvarer, samt reklameartikler og reklamegaver - alt med tryk, gravering eller broderi - i små eller større enheder. Som enkeltløsninger - eller som rammeordre.

Dansk Erhvervsbeklædning har i dag kompetencer der dækker alt fra de daglige indkøb, til produktioner der skabes ud fra de enkeltes behov - til hverdagen og til promotion. Dansk Erhvervsbeklædning er medlem af PSI - hvilket kan sikre den rigtige rygdækning i alle faser.

Kontakt os gerne for et uforpligtende oplæg: info@danskerhvervsbeklaedning.dk - info@danskskiltereklame.dk

Telefon +45 64713608* - Telefax +45 64713684 - alle hverdage fra kl. 8.00 til 17.00

Se mere på den forrige sidewww.danskskiltereklame.dk - alt i skilte og skiltningSe mere på den næste side

  - alt i skilte og skiltning.
www.danskskiltereklame.dk


Kontakt os

Vi har kontortid alle hverdage fra kl. 9.00 - 17.00

Telefon:64713346

Kontakt os
Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort